Over 'de Bron'

Algemene Voorwaarden

De Bron gaat in beginsel uit van de oprechtheid van iedereen. Om toch mogelijke misverstanden te voorkomen, heeft de Bron enkele voorwaarden opgesteld. Bij het aangaan van een van de diensten die de Bron biedt zijn deze afspraken van toepassing.
1. De voorwaarden zijn opgesteld door de-Bron.nl (Annelies en Danny) en heeft het recht om de voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gebeuren echter niet eerder dan dat de cliënt hier van op de hoogte is gesteld. De algemene voorwaarden zoals hier vermeldt, zijn het meest actueel. Aanpassingen worden direct op deze website bijgewerkt en zijn dan direct van kracht.
2. De betaling wordt direct en ter plaatse na het consult contant betaald. Een telefonisch consult dient vooruit te worden voldaan. Alle prijzen voor consulten, cursussen en workshops zijn gebaseerd op contante betaling, tenzij anders afgesproken. 3. Bij deelname aan workshops of cursussen dient voor 50% bij inschrijving worden voldaan. Het resterende bedrag dient op de eerste dag van de cursus worden voldaan.
4. Met het aanmelden van een workshop of cursus geeft de cliënt aan, kennis te hebben genomen van de voorwaarden en gaat de cliënt akkoord met de in de voorwaarden vermelde condities.
5. Bij niet tijdig annuleren heeft u geen recht op rectificatie. Dit in verband met reserverings- en administratiekosten. Annuleringen voor workshops en cursussen dient twee weken voor aanvang te worden gemeld, wenst men voor rectificatie in aanmerking te komen. Bij annulering van de cursus 14 dagen voor aanvang wordt 10% van het cursusgeld voor gemaakte administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering van de cursus 7 dagen voor aanvang wordt 20% van het cursusgeld in rekening gebracht.
6. De cursussen en workshops vinden doorgang bij voldoende deelname. Mocht de cursus of workshop onvoldoende deelnemers hebben, dan retourneert De Bron het volledige betaalde lesgeld.
7. Annuleringen van een consult dient minimaal 24 uur van te voren worden gemeld. Afmeldingen binnen 24 uur voor afspraak worden de kosten in rekening gebracht. Indien onvoorziene omstandigheden een cliënt niet in staat stellen het consult af te nemen wordt uiteraard de situatie in redelijkheid met De Bron geregeld.
8. Alle afspraken dienen door De Bron op de met de cliënt overeengekomen tijd doorgang te laten vinden. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden onmogelijk blijken, dient De Bron dit tijdig (minimaal 24 uur) aan de cliënt te melden.
9. De prijzen van een consulten worden vastgesteld door De Bron en zijn inclusief BTW. De Bron heeft het recht om prijzen aan te passen. Van deze mogelijke wijzigingen zal De Bron de cliënt tijdig van op de hoogte stellen.
10. Bijkomende kosten zoals reisvergoeding voor consulten buiten Zaanstad worden op voorhand overlegd en zijn voor rekening van de cliënt.
11. Consulten worden op verzoek van de cliënt gegeven. De Bron behandelt elk consult integer en met respect. Mocht het consult niet het gewenste resultaat hebben, is De Bron hiervoor niet verantwoordelijk. Een consult dient niet als gedeeltelijke of gehele vervanging van reguliere geneeswijzen of behandelingen. De consulten kunnen gezien worden als aanvulling op de reguliere geneeswijzen.

 

Adres

de Bron
Paasheuvelweg 50
1105 BG AMSTERDAM Z-O

 

Consulten

Agenda