Over 'de Bron'

Doel

Dit bedrijfsplan beschrijft het initiatief, waarbij vanuit verschillende invalshoeken ( mentaal, fysiek, spiritueel), de klant wordt begeleid naar een (zelf)bewuste houding en zelfontplooiing op de genoemde gebieden, met als resultaat preventie van verzuim, een hoge motivatie en een krachtig zelfbeeld.
Het initiatief is bedoeld voor divers klantgroepen.

Visie

Mensen voelen steeds meer de druk van de maatschappelijke omstandigheden. Continu wordt benadrukt hoe slecht het gaat in deze tijd en mensen wordt, in het nieuws, ook vooral een negatief wereldbeeld voorgeschoteld. Oplossingen worden vooral gezocht in oppervlakkigheden en complex benaderd.
Mensen zijn een onderdeel geworden van de machinerie die de economie vormt en vertegenwoordigt en kunnen nauwelijks meer een ‘eigen’ zinvolle bijdrage leveren.
Door voorbij te gaan aan dat wat het individu aan talenten meebrengt, stagneert het ‘vrije denken’ en blokkeert de innerlijke balans, met alle gevolgen van dien.
Stress neemt toe, uitval neemt toe en het ’gevoel’ er niet meer bij te horen, leeft op de voorgrond.

Missie

Het is ons doel mensen Bewust te maken van hun individuele- en groepstalenten op het fysieke, mentale en spirituele vlak. Hierbij maken wij gebruik van elkaars expertise en zetten dat op een open en vertrouwelijke wijze naast elkaar in, om mensen in contact te brengen met hun specifieke essentie, waardoor een andere energie kan stromen, mensen meer vanuit hun hart gaan denken en werken en een hogere motivatie te raken.
Ook staat ons een bewuste maatschappij voor ogen, met meer aandacht voor vertrouwen en delen . Wij willen dat bereiken door kennis te delen, door contacten te leggen met soortgelijke samenwerkingsverbanden.

Samenwerking vanuit de ketenbenadering

Definitie: samenwerkingsverband(en) van verschillende organisaties. Gebaseerd op gelijkwaardigheid en erkenning van onderlinge afhankelijkheid bij het verbeteren van de vitaliteit (levenskracht) van de klant (vitaliseren: synoniem = bezielen)

 

Adres

de Bron
Paasheuvelweg 50
1105 BG AMSTERDAM Z-O

 

Consulten

Agenda